888 sabong 888 sabong 888 sabong Mga Sikolohikal na Taktika sa Sabong - JP WINNNG GAMING LOGIN

Mga Sikolohikal na Taktika sa Sabong

“Sabong Psychological Tactics” sa Marketing

Dapat nating tratuhin ang bawat Sabong na may mapagparaya na puso, at huwag maging mapusok sa bawat pagliko, na iniisip na ang bawat ibang Sabong ay laban sa atin. Halimbawa, kapag hindi sumasang-ayon si Sabong sa ating mga mungkahi o komento, huwag madaling magalit, makinig nang mahinahon, minsan dapat ay “marunong ngunit tanga”, at laruin ang “mga taktika ng sikolohikal ng sabong” – para manahimik, madalas kang makakuha. hindi inaasahang resulta. Epekto.

sabong
sabong

Si Haring Xuan ng Zhou ay mahilig manood ng mga sabong

Sa panahon ng Dinastiyang Zhou, si Haring Xuan ng Zhou ay mahilig manood ng mga sabong. Sa ilalim ng kanyang pintuan ay naroon si Ji Langzi, na dalubhasa sa pag-domestic ng mga panlabang manok.

Isang araw, may nagpadala ng napakalakas na panlaban na titi sa hari mula sa labas ng bayan, at masayang ibinigay ito ni Haring Xuan ng Zhou kay Ji Langzi.

Pagkaraan ng ilang araw, nagtanong si Haring Xuan ng Zhou, “Paano mo sinanay ang sabong na ipinasa sa iyo ilang araw na ang nakalipas? Handa ka na bang lumaban?”

Sinabi ni Ji Langzi: “Hindi pa, dahil ang manok na ito ay puno ng enerhiya at may mataas na espiritu ng pakikipaglaban. Ito ay hindi angkop na laruin.”

Makalipas ang ilang araw, ang talamak na Haring Xuan ng Zhou ay muling nagtanong. Sumagot si Ji Langzi, “Hindi pa ako makakapaglaro. Dahil ang manok na ito ay magiging impulsive kapag nakita nito ang anino ng ibang mga manok, kaya hindi ako makakapaglaro pa.”

Sabi ni Ji Langzi

Makalipas ang ilang araw, muling nagtanong si Haring Xuan ng Zhou. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Ji Langzi: “Ok lang yan! Dahil noong nakita niya ang ibang naglalaban na manok at narinig niya ang kanilang mga boses, hindi siya kumikibo, ang puso niya ay hindi ginalaw ng mga dayuhang bagay, parang manok na gawa sa kahoy, ngayon Handa nang maglaro!”

Kaya ginamit ni Haring Xuan ng Zhou ang manok na ito para lumahok sa sabong casino. Pagdating pa lang nito sa entablado, tumayo ito nang matatag at hindi umindayog. Kahit na tinutukso ito ng ibang mga sabong sa paligid, nanatili itong walang pakialam. Nakatingin sa isa’t isa sa mga mata, ang kabilang partido ay labis na natakot na natural na umatras, at walang manok ang nangahas na hamunin ito.

Inspirasyon sa marketing:

Dapat nating tratuhin ang lahat ng may mapagparaya na puso, at huwag maging mapusok sa bawat pagliko, iniisip na ang iba ay laban sa atin. Halimbawa, kapag ang iba ay hindi sumasang-ayon sa aming mga mungkahi o komento, huwag madaling magalit, makinig nang mahinahon, kung minsan ay dapat kang maging “matalino ngunit bobo”, at laruin ang “mga taktika ng sikolohikal ng sabong” – para manahimik, madalas kang makakuha hindi inaasahang resulta. Epekto.